24 març, 2016

L’Àrea Metropolitana de Barcelona: el país de l’aigua

Jose Luis Gallego, divulgador ambiental

La vinculació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb l’aigua és orgànica. Es tracta d’una zona geogràfica privilegiada, un territori únic que, de Tiana a Begues i de Castellbisbal al Prat de Llobregat, s’esten davant del mar com una gegantina esponja. Una extensió de fèrtils valls i frondoses muntanyes que es desplega entre dues de les planes fluvials més importants del país: les del Besòs i el Llobregat.

L’aigua és l’element vertebrador dels paisatges d’aquesta gran regió metropolitana. Els seus més de sis-cents quilòmetres quadrats estan prenyats d’aqüífers i irrigats per abundants cursos d’aigua que donen lloc a un ric mosaic de paisatges entre els quals trobem també les principals zones industrials i concentracions urbanes de Catalunya, emplaçades des de fa molts anys gràcies a la garantia i comoditat d’accés a l’aigua.

Però les terres humides de l’Àrea Metropolitana de Barcelona també acullen una intensa activitat agrícola caracteritzada per l’alta qualitat i la bona productivitat dels seus cultius. L’aigua fa possible que la terra segueixi donant fruits perquè la primera indústria de l’home, base del nostre suport, segueixi desenvolupant-se en harmonia amb l’entorn natural tal i com es pot comprovar al Parc Agrari del Baix Llobregat.

Un entorn en el qual els paisatges de l’aigua han creat i sostenen alguns dels espais protegits més importants del país, com els parcs naturals de les reserves del Delta del Llobregat, del Garraf o de la Serra de Collserola, entre molts altres llocs. La rica biodiversitat que acullen aquests espais, la seva comoditat d’accés, els bons equipaments i l’excel·lent estat de conservació que presenta la majoria d’ells, converteix la gran Àrea Metropolitana de Barcelona en una de les millors destinacions per al turisme de natura.

Protegir aquest patrimoni, preservar la fortuna de viure al país de l’aigua, és un dels grans reptes als quals hem de fer front com a societat i el principal compromís que hem de contraure amb les generacions futures. Per complir aquest compromís és necessari defensar una visió integral del cicle de l’ aigua i acceptar que, molt abans que un recurs bàsic per al desenvolupament de la nostra societat, l’aigua és la sang de la naturalesa i l’essència de l’entorn que ens acull. Per això la millor manera de custodiar el patrimoni de l’aigua és defensar la seva naturalesa.

Els ecòlegs insisteixen a ressaltar la condició de recurs limitat de l’aigua per a assenyalar que abans de planificar la seva gestió i determinar la quantitat que podem destinar a cada ús (industrial, agrícola i urbà) cal establir el cabal ecològic o ambiental dels rius: és a dir, l’aigua que cal deixar-los-hi per a la sostenibilitat no només dels ecosistemes aquàtics sinó del conjunt d’equilibris que vertebren el territori i donen singularitat als nostres paisatges.

Per aconseguir aquest equilibri i custodiar de manera responsable el patrimoni de l’aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’ha de perseverar a seguir avançant cap a una millor gestió de la demanda basada en promoure l’estalvi i l’eficiència. En aquest sentit els ciutadans han demostrat un alt nivell de responsabilitat retallant, any rere any, el consum domèstic fins a situar-lo al voltant dels 101 litres per habitant i dia: un dels més baixos de tot l’Estat. En aquest sentit podem assegurar que el país de l’aigua està en bones mans. Però encara n’hi ha més.

En els últims anys també s’han produït notables millores de gestió al llarg de tot el cicle de l’aigua per promoure’n el seu ús circular: un aspecte clau per custodiar el tresor de l’aigua. Cal seguir avançant en aquest sentit. Des de la captació i el transport fins l’abastament, la recuperació i el sanejament residual, del que es tracta és de continuar afavorint la reutilització de l’ aigua mitjançant la reducció de la càrrega contaminant i la millora en els processos de depuració, aquells que permeten el reciclatge directe per a nous usos (urbans, industrials o agrícoles) o el seu retorn al medi per a contribuir al manteniment dels cabals ecològics i la recuperació dels aqüífers.

Defensar aquest enfocament de la gestió de l’aigua, un enfocament basat en la gestió sostenible de la demanda, és la millor aportació per mantenir les excepcionals condicions d’accés a l’aigua de les que gaudeix l’Àrea Metropolitana de Barcelona i garantir el dret de tots els seus habitants a l’aigua potable i de sanejament. Un dret ratificat per l’Assemblea General de l’ONU en aprovar el 2010 una de les resolucions més transcendentals de la comunitat de nacions al llarg de la seva història.

Es tracta de la resolució 64/292 per la qual el màxim òrgan de l’ONU estableix l’accés a l’aigua potable i de sanejament, no només com a dret humà, sinó com el requeriment bàsic per a la consecució de la resta de drets. No tan sols l’aigua per beure, sinó l’aigua per viure: és a dir, per a la higiene personal, la preparació dels aliments i la neteja de la llar.

Una dotació bàsica que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) estableix en 50 litres d’aigua per persona i dia i que no pot trobar-se a més de mitja hora de temps o d’un quilòmetre de distància del consumidor, que no pot estar contaminada amb substàncies orgàniques o inorgàniques que constitueixin una amenaça per a la salut humana i que en cap cas ha de representar un cost superior al 3% de la renda bàsica dels habitants.

Atendre el dret a aquesta quantitat d’aigua, en aquestes condicions i a aquest preu, respectant l’equilibri amb el medi ambient, ha de ser el principal objectiu d’un model de gestió compromès amb la societat. Un model que, per ser eficaç, estable i segur, s’ha de basar en el coneixement compartit, la col·laboració, la innovació i el treball en xarxa.

2 Comentaris

  1. Hola, Jose luis me gustaria poder hablar contigo, soy del barrio del Congreso donde pasaste tu infancia y te tengo en la memoria cada vez que te veo en television .
    Soy gestro ambiental y actualmente estoy en un proyecto referente al reciclado del aceite domestico y me gustaria presentartelo.

    Saludos y Gracias

Deixa un comentari