13 abril, 2016

Responsabilitat ara, per un futur millor

Mònica Usart, meteoròloga

El canvi climàtic és una evidencia i, a casa nostra, ja fa temps que notem els seus efectes. L’augment de la temperatura mitjana pot provocar també una demanda d’aigua més important. En aquest aspecte rau la importància de ser conscient que l’estalvi d’aigua ens portarà a prevenir un problema futur. És clau planificar i prendre les mesures adequades per consumir l’aigua estrictament necessària ara i sempre.

Tenir parcs i jardins és vital per les nostres ciutats, però no tot s’hi val. Cal fer-ho d’una manera responsable. A mesura que el canvi climàtic faci el seu curs, la demanda de reg anirà a més. És important que les espècies plantades siguin autòctones i no de fora. D’aquesta manera la necessitat d’aigua serà molt més fàcilment abastida d’una forma natural, i no pas artificial. Sempre cal tenir en compte la pluviometria de la zona en qüestió. A Catalunya varia molt, i es pot diferenciar clarament entre zones humides i seques. Anant des dels menys de 400 mm anuals de punts del Pla de Lleida, fins als més de 1.000 mm de pluja a l’any, de molts sectors del Pirineu i del Prepirineu. I també cal tenir en compte el moment en que aquestes precipitacions es produeixen, ja que no té els mateixos efectes si es produeix un màxim de pluja a la tardor com en el cas de la ciutat de Barcelona, o si queda més aviat repartida durant tots els mesos de l’any, com tenim l’exemple de la Vall d’Aran. Si en els nostres parcs i jardins hi plantem una espècie forana, sempre demanarà unes condicions diferents a aquestes, que són les que realment l’envolten, i ens implicarà una despesa d’aigua innecessària.

A petita escala, a casa nostra, l’aigua hi és present cada dia. La necessitem per beure, per netejar, per regar, per cuinar… Indubtablement és un bé imprescindible, per tant cal cuidar-lo i com a ciutadans hem de ser responsables d’un consum adequat. A casa nostra també podem actuar. Al cap i a la fi tot allò que cal fer entra dins d’un sentit comú, i l’esforç és mínim però el benefici, en canvi, acaba sent gegant.

És important arreglar aquelles aixetes que gotegen, dutxar-nos enlloc de banyar-nos, posar una rentadora quan està ben plena, tancar l’aixeta mentre ens rentem les dents o freguem els plats, posar airejadors i vàlvules de regulació de l’aigua, aprofitar la pluja per regar, regar en moments de menys insolació per evitar l’evaporació…

I si sortim ara fora de la nostra llar, també trobem que el consum d’aigua es dispara en sectors com l’agricultura, la indústria i l’energia. Segons l’OMS (Organització Mundial de la Salut) l’aigua per assegurar l’existència col·lectiva d’una comunitat humana és d’uns 1.700 m3 per any i persona. Una de les claus per estalviar aigua dins d’aquests sectors és mantenir-la neta fent una feina de prevenció per evitar que acabi contaminada i, per una altra banda, tenir sistemes de depuració per poder-la reutilitzar.

Les claus doncs de l’estalvi d’aigua, les tenim a les nostres mans. Cal aplicar-les a casa, al jardí, als carrers, a la feina i, fins i tot, quan marxem de vacances. No hem d’oblidar que el recurs de l’aigua dolça, imprescindible per la vida, és escàs i representa només un 3% de l’aigua del planeta. I, a més a més, no tota aquesta aigua és fàcilment accessible pels humans. Un 79% està en forma de gel, en glaceres i als casquets polars, un 20% són aigües subterrànies i un 1% està a l’atmosfera en forma de vapor d’aigua, als rius i als llacs.

I per una altra banda tampoc la trobem repartida d’una manera homogènia per tot el món. Per això a cada punt del nostre planeta és important que tinguem consciència dels nostres recursos i els valorem dia rere dia, en cada tasca que fem, tant dins com fora de casa. Això ens portarà a viure millor ara i a prevenir possibles problemes en un futur.

Deixa un comentari