21 abril, 2016

El Fons de Solidaritat de l’aigua i la Fundació Hàbitat 3

Helena Garcia Melero, Periodista

Donar suport a les famílies més vulnerables, aconseguir-los habitatges que puguin pagar, gestionar ajuts per fer front a la factura de l’aigua, de la llum, del gas… En definitiva, lluitar per ajudar les famílies més vulnerables. Aquesta és la gran missió de la Carme Trilla, presidenta de la Fundació Hàbitat 3. L’entrevistem per conèixer com veu el Fons de Solidaritat.

Carme, com gestiona la Fundació Hàbitat 3 el Fons de Solidaritat que existeix a l’Àrea Metropolitana de Barcelona?
Bé, la Fundació Hàbitat 3 que disposa d’habitatges socials, té aquest conveni amb la Fundació d’Aigües de Barcelona, en virtut del qual, totes les famílies que estan en aquests habitatges compten amb una ajuda d’aquest Fons de Solidaritat. Per tant, el que fem és informar a Aigües de Barcelona dels habitatges que anem tenint, de les famílies que entren en aquests habitatges i automàticament aquestes famílies es beneficien del Fons.

Què és el Fons deSolidaritat?
Des del nostre punt de vista, és una ajuda fonamental per les famílies que estan en habitatges de lloguer social que són els que gestionem com a Hàbitat 3. Són famílies que tenen uns ingressos molt baixos, que venen de situacions d’emergència, és a dir, pràcticament de situacions de desnonament. I a l’habitatge en el que ara estan residint, que nosaltres gestionem, doncs tenen dificultats per poder pagar els consums. Aleshores, el Fons de Solidaritat el que fa és rebaixar-los molt el cost de l’aigua, fins el punt que en algunes famílies aquest cost queda reduït a zero, el consum! Dins de la factura de l’aigua, la part del consum, per determinades famílies fins i tot arriba a ser zero i, en d’altres, és en proporció del consum que hagin fet.

Melero i Habitat 3

Quin paper hi juga la Fundació Hàbitat 3?
La Fundació Hàbitat 3 va ser creada per la Taula del Tercer Sector Social fa un any, amb l’objectiu de buscar habitatges del mercat privat i d’entitats financeres per poder atendre famílies amb ingressos molt baixos que venen dels propis ajuntaments. Per exemple, de l’Àrea Metropolitana o d’altres ajuntaments que venen de situacions d’exclusió social i no poden pagar el preu de mercat. Nosaltres busquem aquests habitatges i, després quan hi ha les famílies a dintre, gestionar-los, fer l’acompanyament i la supervisió social d’aquestes famílies. Per tant, estem davant d’una realitat de famílies amb clara vulnerabilitat social.

Durant quan de temps aquestes famílies gaudeixen d’aquesta ajuda?
Són convenis per a un any. Però es van renovant i per tant les famílies, en principi, gaudeixen d’aquesta ajuda durant el temps que estiguin a l’ habitatge.

Hi ha algun mecanisme d’ajuda similar per fer front a les altres necessitats energètiques, com per exemple la llum, el gas…?
Aquests altres subministraments no segueixen aquest mateix patró del Fons de Solidaritat, perquè tenen estructurat el que se’n diu el bo social, que cal que cada família opti i reuneixi uns determinats requisits. L’avantatge del Fons de Solidaritat és que és molt més genèric. Per exemple, en el nostre cas tots els habitatges que nosaltres gestionem, tots se’n beneficien perquè ja es pressuposa que són famílies que estan en una determinada situació. No cal que ho acreditem família per família. Això és el que ens dona molta agilitat en la gestió d’aquest ajut i molta eficàcia.

Aquest Fons és un complement a altres ajudes que reben aquestes famílies?
Sí, evidentment aquestes famílies reben una ajuda fonamental que és la del preu de l’habitatge, habitatge en primer lloc que no en tenien o el tenien en una situació molt dolenta; segon, el preu d’aquest habitatge que lògicament és un lloguer social que ve fixat pels propis ajuntaments o les entitats socials. I en tercer lloc, l’ajut al consum en aquest cas concret del consum de l’aigua. Aquesta és una aportació importantíssima perquè una llei recent de la Generalitat de Catalunya, la llei de l’emergència energètica, precisament ens diu que les famílies amb ingressos baixos no haurien de destinar més del 30% dels seus ingressos al conjunt del cost de l’habitatge més els subministraments. Clar, perquè això surti vol dir que hem d’ajustar totes les partides: el cost de l’habitatge, l’aigua, la llum i el gas. I hem de jugar amb cadascuna d’elles. Aleshores, en aquest cas el que nosaltres detectem en els nostres usuaris és que el consum de l’aigua els hi baixa d’una manera importantíssima. Arriba a suposar entre un 2% o 3% dels ingressos, cosa que és fonamental de cara a que es pugui consumir l’aigua, que no s’hagi de tancar l’aixeta i que no s’hagi de tenir una restricció d’aigua que és al que es veurien abocats si haguessin de pagar la totalitat.

Creu que hi ha algun aspecte a millorar, quin?
Penso que sobretot hauríem de millorar el tema de la conscienciació de les famílies de com hem de consumir l’aigua.

En aquest sentit a les escoles s’està fent molt bona feina, els nens són molt conscients de la necessitat de tancar l’aixeta…
Evidentment, aquest és un repte que tenim com a societat i més en un país com el nostre que normalment no plou, aquesta és una assignatura pendent que tenim.

Com creu que el Fons actua en la vessant més preventiva del problema?
Crec que aborda la problemàtica punyent de les famílies que no poden pagar. La preventiva vol dir evitar el tall, evitar arribar a la situació dramàtica en que les famílies no poden seguir consumint. Per tant, està enfocant el punt neuràlgic que és el cost. I en aquest sentit el fons ho aborda adequadament.

Considera que és una solució efectiva per aquestes famílies més vulnerables?
Bé, la nostra experiència amb les 200 famílies que estem gestionant ens diu que sí. Per aquestes famílies, el cost del consum d’aigua els hi ha baixat moltíssim. Això però no vol dir que hem de baixar la guàrdia sobre el com estem consumint l’aigua. El fet de que ens hagi baixat el cost no vol dir que puguem consumir més aigua. Aquest és un risc que hem d’evitar. Creiem que sí que s’aconsegueix l’objectiu que es pretenia.

Pots veure part d’aquesta entrevista aquí!

Deixa un comentari