2 juny, 2016

Cuidar l’aigua és cuidar el medi ambient

Jose Luis Gallego, divulgador ambiental

És una pregunta recurrent quan s’acosta el mes de juny i amb ell el Dia Mundial del Medi Ambient (dia 5 de juny). Quina és la millor acció que podem dur a terme els ciutadans per conservar la natura i cuidar el medi ambient? I la meva resposta acostuma a ser sempre la mateixa: doncs no sé si la millor, però una de les més importants és fer-ne un ús més responsable de l’aigua.

L’aigua és la sang de la natura. Per això, de la mateixa manera que per conèixer l’estat de la nostra salut el metge ens demana una anàlisi de sang, l’estat de conservació dels rius, tant de la seva aigua com dels ecosistemes fluvials, és un dels millors marcadors de la salut ambiental del nostre entorn.

Però cuidar l’aigua no consisteix tant sols en aprofitar totes les oportunitats per estalviar-ne i anar reduint, a poc a poc, la seva captació a la natura, tant als rius com als aqüífers. Tant important com això, és rebaixar la càrrega tòxica de les nostres aigües residuals per optimitzar l’eficiència de les estacions depuradores i propiciar el seu retorn al medi en les millors condicions possibles.

Tots els experts en la gestió d’aquest important recurs coincideixen a assenyalar que un dels processos que ens han d’ajudar a garantir l’accés a l’aigua és el seu ús circular. Per aconseguir-ho caldria que l’aigua que prenem en cru del medi natural i tractem a les plantes potabilitzadores, s’assembli el màxim possible a l’aigua que retornem al medi a través dels emissaris de les depuradores o que tingui una qualitat ambiental fins i tot millor.

Per aconseguir-ho cal que tots els que participem en els seus diferents usos i consums -industrials, agrícoles i ramaders i urbans- evitem la sobrecàrrega de residus tòxics que surten pels nostres baixants posant a proba la capacitat dels sistemes de tractament. Perquè en aquest àmbit, com en d’altres relacionats amb la cura del medi ambient, el més important no és qui més renta, sinó qui menys embruta.

Deixa un comentari