12 juliol, 2016

Passat i present:
La millora de la qualitat de les aigües de bany

L’aigua sempre ha estat un factor important dins de la nostra cultura, fins al punt que la nostra societat, com la metròpoli de Barcelona, s’ha construït al voltant de l’aigua. Per això, podem dir que la cultura de l’aigua està ben arrelada a la nostres vides i cada any es realitzen diferents estudis que ens ajuden a conèixer com són les nostres aigües, en quin estat es troben i com podem millorar la seva qualitat.

Les nostres aigües
Segons els últims estudis realitzats per la Comissió Europea, a Catalunya  el 89% de les nostres zones de bany siguin platges, rius o deltes obtenen una qualificació excel·lent. Inclús, l’estudi afirma que, 244 de les analitzades reben la màxima qualificació.

En general, l’informe anual de la CE sobre la qualitat de les aigües de bany parla del fet que el 96% de les platges europees són aptes pel bany i compleixen tots els requisits mínims per estar obertes al públic.

Blog foto petita Usart platges

La qualitat de l’aigua
La qualitat l’aconseguim gràcies als diferents processos de depuració i sanejament als quals està sotmès l’aigua, però… Què es el sanejament i quan comença a treballar? El sanejament de les aigües es el procés de transport i tractament de les aigües residuals en les estacions depuradores. El sanejament es divideix en dos processos: alt i baix. El sanejament baix s’inicia en diferents punts del clavegueram, ja siguin en cases particulars, empreses, industries o municipis. Un cop el clavegueram recull l’aigua , la connecta amb la xarxa de col·lectors, que posteriorment serà transportada a les depuradores, aquest últim pas forma part del sanejament en alta, on es duu a terme l’última part del procés de neteja i preparació de les aigües pel consum.

Evolució del tractament de l’aigua
Catalunya es una de les comunitats autònomes pioneres en el procés de sanejament i en la conscienciació de la cultura de l’aigua. L’evolució al territori català ha estat molt ràpida, als anys 80 van aparèixer les primeres depuradores i la cultura industrial de tractar les aigües que, fins aquell moment, era inexistent. Durant els anys 90 es van començar ha construir unes 100 instal·lacions especialitzades per tot el territori i actualment disposem d’unes 500 en tota Catalunya.

Gràcies a la tecnologia, la inversió en noves infraestructures i la conscienciació social, la qualitat de les aigües ha millorat considerablement, s’han regenerat noves especies de flora i fauna, i algunes aigües on anys enrere era impensable fer-ne un us lúdic, actualment es troben en un estat excel·lent pel bany.

Deixa un comentari