29 desembre, 2016

2016, l’any dels pitjors escenaris del canvi climàtic

Jose Luis Gallego, divulgador ambiental

Els experts que analitzen l’evolució del canvi climàtic han anunciat que l’any 2016 ha estat el més càlid dels últims 115.000 anys d’història del planeta Terra.

La temperatura mitjana de la superfície terrestre ha superat aquest any en més de 1,2°C el que estableix el període de referència, comprès entre 1961 i 1990. Aquesta dada indica que l’escalfament global està avançant molt per sobre de les previsions recollides en els models menys favorables de l’IPCC (Panel Intergovernamental de Canvi Climàtic), inclòs el polèmic escenari A1FL.

Aquest inquietant escenari descriu els possibles impactes que generaria una forquilla d’augment de temperatura descontrolat, d’entre 1,4°C i 6,4°C, el que provocaria, entre d’altres, un augment del nivell del mar de fins a un metre a escala global per a finals del segle present. Aquesta situació esdevindria absolutament catastròfica per a bona part de la població mundial, majoritàriament concentrada a les franges costaneres.

girona flors expo art

Una de les dades més inquietants que ens deixa 2016 és l’espectacular increment de les temperatures a l’Àrtic, que s’han mantingut 20°C per sobre de la mitjana en els últims mesos. Així, mentre els termòmetres haurien d’estar recollint temperatures de -25°C a -30°C per aquestes alçades de l’any, tot just ara estan marcant entre -5°C i – 10°C.

Com a conseqüència, tant l’extensió com la consistència de la superfície gelada de l’Àrtic s’està veient alterada, amenaçant d’afectar la capa de sòl gelat o permafrost de les grans extensions de tundra. Un fenomen descrit als pitjors escenaris dels climatòlegs (com el famós A1FL) i que tindria nefastes conseqüències en la lluita contra el canvi climàtic, ja que alliberaria a l’atmosfera enormes quantitats de metà, un gas amb un efecte d’hivernacle fins a vint vegades superior que el CO2.

Deixa un comentari