12 gener, 2017

El privilegi d’obrir l’aixeta

Jose Luis Gallego, divulgador ambiental

Un dels pitjors riscos en què podem caure a les societats més desenvolupades és el d’acostumar-nos als privilegis, donar per fet allò que esdevé excepcional a àmplies regions habitades del planeta. Per exemple, el privilegi d’obrir l’aixeta i que surti aigua potable.

Darrere l’aixeta de casa s’estén un ampli laberint de canonades, dipòsits, estacions de bombament, tractament i depuració de l’aigua que conformen la xarxa d’abastament d’aigua. L’objectiu d’aquests equipaments i la tecnologia que els gestiona és acostar fins al punt de consum l’aigua captada a la natura, sigui als rius o els aqüífers, amb les màximes garanties de salut pública i complir les normes que regulen el tractament, subministrament i distribució de l’aigua potable.

Entre els diferents equipaments que componen aquesta xarxa cal destacar un de singular: l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) o planta potabilitzadora. L’objectiu d’aquestes sofisticades plantes és tractar l’aigua crua, és a dir aquella que ha estat captada de la natura, per tal de garantir el màxim nivell de salubritat abans de conduir-la fins al punt de consum. A dins de l’ETAP l’aigua és sotmesa a un sofisticat procés d’anàlisi i tractament fisicoquímic que comprèn, entre d’altres, les fases de decantació, floculació, sedimentació, filtració o desinfecció per tal d’eliminar la presència de les substàncies tòxiques presents al medi natural.

foto-2
ETAP Sant Joan Despí

Accedir a l’aigua potable amb el simple gest d’obrir l’aixeta, disposar-ne en tot moment, sigui per beure, cuinar o mantenir la nostra higiene personal, i fer-ho amb la més absoluta confiança, pot semblar un fet comú, un acte que té quelcom de banal donat la seva quotidianitat. Però no ho és, no ho és en absolut.

Ha calgut molt esforç, molta experiència acumulada, moltes inversions en equipaments i tecnologia i el treball de molts professionals per arribar a gaudir d’aquest privilegi. Faríem bé de donar-li el valor que té i procurar mantenir-ho fent un ús més responsable de l’aigua i practicant un consum basat en l’estalvi, el respecte i l’estima d’aquest privilegi.

Deixa un comentari