19 gener, 2017

La factura de l’aigua al detall

Això és matemàtic! Cada mes rebem un munt de factures de diferents serveis que tenim contractats i cada dos mesos rebem la factura de l’aigua! I sempre va bé fer un repàs de tot el que inclou, perquè no només paguem l’aigua que surt per les nostres aixetes!

La factura inclou una quota fixa del servei essencial, l’import pel consum d’aigua, i diferents tributs d’altres administracions. La part corresponent al servei i el consum representa el 53% del total de la factura. La resta, el 47%, són tributs i càrrecs que la companyia subministradora recapta a través de la factura a nom de diferents administracions o entitats, des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) fins a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), dependent de la Generalitat; l’Ajuntament de Barcelona o l’Agència Tributària, a través de l’IVA.

Infografia-factura-del-agua-CAT

Per exemple, en un rebut bimestral amb un consum mensual de 16 metres cúbics, el 33% del cost de la factura aniria a Aigües de Barcelona o l’empresa subministradora de cada municipi. Un altre 17% va a parar a l’AMB, el 25% a l’ACA, el 13% per ATLL, que és l’empresa pública majorista (la que ven l’aigua a les distribuïdores de l’àrea metropolitana i comarques adjacents amb un total de 4,5 milions d’habitants), el 5% és per a la taxa amb la qual l’Ajuntament de Barcelona finança el manteniment i la reparació de la xarxa de clavegueram, i un 7% és per l’IVA, que es queda la Hisenda estatal.

Servei d’aigua
Es la tarifa, aprovada per l’AMB i autoritzada per la Comissió de Preus de Catalunya, que inclou la quota de servei, que garanteix l’accés a l’aigua. En funció de la tipologia de l’habitatge i l’ús. I també inclou el consum, que s’estructura de forma progressiva segons els trams consumits. Representa el 53% de la factura.

Cànon de l’aigua
És el tribut destinat al finançament i la gestió d’obres hidràuliques per garantir l’abastament d’aigua a les poblacions i el sanejament de les aigües residuals. Es recapta en nom de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua). Representa un 15% de la factura.

Taxa de Clavegueram
És la taxa destinada a satisfer el cost de manteniment i reparació de les xarxes de clavegueram municipal, per captar les aigües residuals en el punt de sortida dels immobles fins al punt de lliurament al sistema de sanejament. Aquesta taxa es recapta pels municipis de Barcelona, Montgat, Torrelles de Llobregat i Sant Climent de Llobregat. Representa un 5% del total de la factura.

Taxa de Tractament de Residus
És la taxa destinada a la gestió i manteniment del tractament dels residus sòlids urbans. Es recapta en nom de l’AMB. Representa un 20% del cost de la factura.

IVA
10% aplicat al Servei d’aigua i el Cànon de l’aigua. Representa un 7% del cost de la factura.

Per obtenir més informació, pots consultar l’article de El Periódico, ¿Dónde va a parar el dinero del recibo del agua?, o la pàgina web d’Aigües de Barcelona.

Deixa un comentari