9 febrer, 2017

Reutilitzar l’aigua, no consumir-la

Jose Luis Gallego, divulgador ambiental

El concepte usar i tirar ha regit durant massa anys la nostra relació amb els productes de consum. Els consumidors no hem estat educats en el concepte de la reutilització, per la qual cosa en usar o consumir un producte o servei, enteníem que es posava punt final a la línia recta del sistema de producció.

Aquesta és una de les causes de què la bossa de les escombraries d’un ciutadà europeu hagi triplicat el seu pes en els últims cinquanta anys. El reciclatge de les escombraries exemplifica a la perfecció el nou paradigma de consum cap al qual hem d’avançar i que promou la Unió Europea amb el seu paquet d’economia circular.

De residu a recurs: aquest és el trànsit que es pretén imposar des de fa temps entre els ciutadans i que cada vegada suma més adeptes. Gent de totes les edats que, des del compromís individual a favor del medi ambient i a través del reciclatge, està aconseguint que els residus ja no siguin escombraries.

Reutilitzar els materials, no consumir-los: aquesta és la premissa bàsica de l’economia circular. En un món en el qual els recursos naturals mostren clars símptomes d’esgotament el millor residu és el que no es genera, és a dir: el que es recupera. Un concepte, el de la recuperació, igualment bàsic per assegurar-nos l’accés al recurs natural indispensable per a la vida i el desenvolupament de la nostra societat: l’aigua.

Modern urban wastewater treatment plant.

Reutilitzar l’aigua i no consumir-la: aquest és l’objectiu cap al qual hem d’avançar junts. Per aconseguir-ho els usuaris de l’aigua hem de ser conscients de l’important paper que juguem. No importa l’àmbit d’ús des del qual ens relacionem amb ella, sigui agrícola o industrial, urbà o domèstic: el repte és detectar les possibilitats d’estalvi i reduir la seva càrrega tòxica després del nostre ús.

Així com els residus no són escombraries, les aigües residuals segueixen sent aigua. Però, perquè això sigui possible, per propiciar el seu ús circular, és necessari que tots assumim la nostra responsabilitat. Que mantinguem i potenciem els avanços tècnics i tecnològics en la gestió de l’aigua, que potenciem la innovació i el treball en xarxa, que socialitzem el coneixement i col·laborem junts davant dels difícils reptes als quals ens haurem d’enfrontar a causa de l’escalfament global.

Si volem aigua per a tots, tots hem de reutilitzar-la, no consumir-la.

Deixa un comentari