9 març, 2017

El Fons de Solidaritat de l’Aigua, un ajut imprescindible

“No es talla mai l’aigua a ningú que no la pugui pagar”, aquest és un dels principis del Fons de Solidaritat de l’Aigua. Un Fons creat per ajudar al pagament del consum d’aigua a les famílies més vulnerables.

Aquest ajut va sorgir l’any 2012, però realment va néixer a partir de la realitat social que sorgeix arran de la crisi del 2007, per contribuir a superar les greus dificultats econòmiques que cada vegada pateixen més famílies.

Des de la posada en marxa del Fons de Solidaritat, s’han concedit més de 74.000 ajudes que han beneficiat a més de 15.500 famílies. Un ajut que està previst per facilitar l’accés al consum bàsic d’aigua, tenint en compte que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) estableix com a consum bàsic 100 litres per persona i dia.

Segons dades de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) s’apunta que un 17,3% és el percentatge de llars pobres aquí a Catalunya. És a dir, quasi 2 de cada 100 famílies a Catalunya, té dificultats per accedir als 100 litres/persona d’aigua diària.

POST__infografía_FONS-DE-SOLIDARITAT-DE-L’AIGUA

Així, durant els darrers quatre anys s’han destinat més de 5 milions d’euros al Fons de Solidaritat de l’Aigua per tal de garantir aquest dret humà de l’aigua i evitar en tot moment l’exclusió social.

El Fons de Solidaritat s’aplica també en virtut dels acords amb 50 entitats per a projectes socials, solidaris i culturals com la Creu Roja, Càritas Diocesana, Fundació Hàbitat3, Fundació de l’Esperança de l’Obra Social “la Caixa”, i Fundació Mambré, amb l’objectiu de bonificar el servei de l’aigua a les persones ateses en els seus centres. Els col·lectius més vulnerables necessiten tot el nostre suport, coneix tots els detalls sobre el Fons de Solidaritat aquí.

Deixa un comentari