4 maig, 2017

El Laboratori assegura el control òptim de l’aigua

Molts nens es pensen que l’aigua prové de l’aixeta, i és important ensenyar que això no és així. En el seu programa Meteomauri, Francesc Mauri entrevista a Miquel Paraira, director del Laboratori d’Aigües de Barcelona, per tractar aquest i altres aspectes al voltant del consum i el tractament d’aigua que, de ben segur, algun cop ens hem preguntat.

Francesc Mauri: L’aigua neta, la natural, no ens la podem beure?

Miquel Paraira: És necessari tractar-la per tal d’assegurar-se que no conté contaminants químics ni cap risc de contaminació microbiològica, d’aquells que poden provocar una malaltia gastrointestinal o d’un altre tipus. Aquests tractaments són, principalment, la potabilització i la depuració.

F.M.Miquel, aclareix-nos la diferència entre la potabilització i la depuració.

M.P.: La potabilització consisteix a agafar l’aigua del medi natural i tractar-la de manera que compleixi tots els requeriments de garantia sanitària que estableix la Unió Europea per tal de poder ser consumida de forma segura, mentre que en la depuració s’agafa l’aigua residual de procedència urbana i industrial i es tracta de manera que la puguem retornar al medi en les millors condicions possibles.

FullSizeRender
Jose Luis Gallego, Miquel Paraira i Francesc Mauri a Catalunya Ràdio

F.M.: Com es tracta l’aigua per poder consumir-la?

M.P.: Per tal de poder consumir l’aigua del medi natural es tracta amb el que es coneix com una ETAB (Extracció i Tractament d’Aigües Potables) per anar passant filtres: primer, es treuen els elements com ara plàstics, branques o fulles; segon, els components químics que puguin resultar perjudicials, com són els nitrats o els pesticides, que es poden aplicar en agricultura i acabar al riu i, tercer, eliminar tots els microorganismes que podrien ser perillosos pel que fa a la salut, que són els que poden provocar malalties.

F.M.: No totes les aigües són iguals

M.P.: El que percep la gent és la seva qualitat organolèptica, és a dir, el seu sabor. Aquest ve determinat per les característiques geològiques i minerals de la zona de la qual prové, i malgrat que totes disposen de garantia sanitària, el consumidor prefereix l’aigua envasada. Això es deu al fet que els dóna més seguretat de consum, però s’ha de tenir en compte que l’aigua de l’aixeta és el producte alimentari més controlat del món, fins i tot més que l’aigua mineral.

Per escoltar el programa complert, fes clic aquí.

Deixa un comentari