31 agost, 2017

Què hem après de les sequeres?

Mònica Usart, meteoròloga

Una de les claus davant dels canvis que pateix el clima és adaptar-se. D’una manera paral·lela a totes les accions que cal tirar endavant per evitar que aquesta situació empitjori, cal que nosaltres tinguem la capacitat de conviure amb aquests canvis accelerats. Aprendre del passat ens ajudarà a que el futur ens vagi millor.

De situacions extremes en podem viure moltes: des de les inundacions fins a les sequeres, o des de les onades de calor fins al fred més intens.

Mirar al passat ens ajudarà en un futur

De sequeres sempre n’hem viscut i de cadascuna d’elles n’hem après coses que, ara i en un futur, ens ajudaran a fer front a noves situacions de falta d’aigua. Mirar enrere ens ajudarà a tirar endavant.

Les persones podem ser conscients del dèficit d’aigua en èpoques de sequera, però tot i això volem mantenir mínimament el nostre dia a dia, per tant la demanda d’aigua hi és i cal trobar la solució per fer-ne front.

La sequera de l’any 1990, per exemple, va forçar la divisió de la xarxa d’abastament per sectors. A partir de llavors, si en algun moment cal restringir aquest servei, afecta a menys clients que no pas si el camí tan sols n’és un. De rebot, amb aquest sistema el control del consum i de les pèrdues es pot fer d’una manera més acurada i amb tot plegat les necessitats dels usuaris queden més cobertes.

Pantà de Sau

 A Catalunya, la pluja és irregular

L’aigua s’emmagatzema en els embassaments i quan hi ha sequera no deixem de mirar el seu nivell per anar aplicant restriccions. Sempre ens interessa repassar el volum d’aigua acumulat, ja que a casa nostra la manera de ploure no és continuada sinó més aviat plou en forma de tempesta o torrencial. Això provoca que els nivells canviïn clarament després de certes situacions. Ens hem d’adaptar, doncs, a la manera de ploure del Mediterrani, que no té res a veure a com plou, per exemple, a les Illes Britàniques. De fet, la quantitat d’aigua que cau de mitjana a Barcelona en un any és la mateixa que a Londres, però en un lloc acostuma a caure d’una manera mes continuada, pluja d’anar fent i de fàcil aprofitar, i en l’altra plou de manera més sobtada i, per tant, cal tenir mecanismes per recollir-la i emmagatzemar-la.

Reutilitzar l’aigua, una bona opció

No només hem de fer èmfasi al volum d’aigua disponible, sinó també cal fixar-nos en la qualitat de l’aigua i en el seu reaprofitament. Fruit d’aquestes pluges irregulars l’Àrea Metropolitana de Barcelona disposa de les infraestructures per implementar un bon sistema de reutilització de les aigües regenerades, garantint d’aquesta manera el subministrament als usuaris de les ciutats en un futur. Sabent que els episodis de sequera són cíclics i per tant en viurem més, és convenient avançar-se i que el sanejament més complet de les aigües residuals formi part del nostre sistema. Ja es tiren endavant projectes, però encara s’ha d’avançar més per afrontar situacions futures que en alguns casos, fins i tot, podrien ser més severes que les passades.

Deixa un comentari