28 setembre, 2017

Creixement turístic i consum d’aigua

Jose Luis Gallego, divulgador ambiental

Amb una xifra d’ocupació que s’ha situat al voltant del 90%, el sector turístic a Catalunya tornarà a batre un record nou aquest estiu. Un augment que es deu en bona part al boom turístic de Barcelona i a la seva Àrea Metropolitana, on el ritme de creixement està marcant creixements superiors al 16% anual.

Es tracta sense cap mena de dubte d’una bona noticia per a la nostra economia, però la qüestió que ens hem de plantejar és si podrem seguir mantenint aquest ritme de creixement, si s’ha de forçar més la màquina per arribar a l’ocupació plena o si hauríem de reflexionar sobre la sostenibilitat del model per no traspassar alguns límits. Límits que poden posar en risc alguns dels drets elementals dels ciutadans barcelonins, com per exemple el de l’accés a l’aigua potable i el de sanejament.

Les xifres de consum d’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona han anat marcant un esglaonat descens des de principis de segle, passant dels més de 130 litres per habitant i dia (l/h/d) de l’any 2000 fins als 101,1 l/h/d de l’any 2014. No obstant això, en els dos darrers anys aquest ritme de descens en el consum d’aigua s’ha trencat, senyalant un increment inquietant consecutiu: 102,2 l/h/d el 2015 i 103,6 l/h/d el 2016.

Night view of the fountain
Turistes contemplant l’espectacle de la font de Montjuïc

Només és una dada, és cert, però marca una tendència que mereix una reacció. Durant els últims anys la població de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha realitzat un esforç important en l’estalvi d’aigua. Gràcies a la resposta ciutadana a les campanyes de sensibilització i educació ambiental, Barcelona, amb una mitjana de 101 l/h/d, ha aconseguit situar-se entre les capitals europees amb menor consum d’aigua, lluny dels 197 l/h/d d’Oslo, els 160 l/h/d de Londres i Lisboa o els 130 l/h/d de Madrid. Però aquest assoliment ciutadà trontolla amb l’apogeu del turisme.

Els turistes que ens visiten, estan rebent les pautes indicades per evitar el malbaratament d’aigua als hotels o s’han convertit en el factor limitant al nostre estalvi? Urgeixen campanyes informatives dirigides especialment cap a ells, acompanyades d’una taxa ecològica que penalitzi severament als que persisteixen en un mal ús.

Avançar cap a un ús més responsable de l’aigua en el sector turístic és un dels reptes principals per garantir la sostenibilitat d’un model que, en l’opinió de molts, està començant a morir d’èxit.

 

Deixa un comentari