23 novembre, 2017

Economia circular: benvinguts al sentit comú!

Francesc Mauri, meteoròleg

Això de l’economia circular pot sonar una mica florit. M’agrada més, aplicar el sentit comú en tot el que fas. Quan obres una botiga de càpsules de cafè al centre de Terrassa amb 220 focus halògens que gasten 50 watts cadascun més 20 W del transformador, uns 15 mil watts i, hi podries haver muntat focus tipus led, sense transformador i amb un consum de 7 W, uns 1.500 W de consum, hi ha alguna cosa que falla. Qui va assessorar el gestor del negoci? Qui ho va permetre? Aquest és un cas real.

L’economia circular es defineix segons la Viquipèdia per: una estratègia que té per objectiu reduir tant l’entrada dels materials com la producció de deixalles verges, tancant els cicles o fluxos econòmics i ecològics dels recursos. L’anàlisi dels fluxos físics de recursos prové de l’escola de pensament de l’ecologia industrial en la qual els fluxos materials són de dos tipus: nutrients biològics, dissenyats per reintroduir-se en la biosfera sense incidents, i nutrients tècnics, els quals estan dissenyats per circular amb alta qualitat en el sistema de producció però no tornen a la biosfera.

El cas inicial que us he explicat és més d’eficiència, està clar, però que entra en aquest món del sentit comú que, amb les eines tecnològiques actuals no té sentit d’aplicar.

El cas de l’aprofitament de sorres de les obres d’instal·lació de noves conduccions d’aigua, renovació de xarxes o reparació és un cas flagrant, com centenars de milers més de l’activitat industrial o comercial que, la feina ben feta i planificada és la que té futur pel que fa a respecte ambiental i que entra plenament en l’anomenada Economia Verda. Sense dubte, aquesta és l’oportunitat més gran de posar remei al passotisme mediambiental durant el “Desarrollismo” de les darreres dècades a diferents indrets d’Europa o del planeta i una oportunitat de noves línies de negoci i progrés úniques.

Sorprèn que en els pròxims anys es puguin reaprofitar 40.000 Tones de sorres. La idea és que les terres extretes de les rases de les conduccions d’aigua, es porten a una planta de tractament a Cerdanyola, on es garbellen i, se n’aprofiten una part important d’elles en forma de terres. El fet de reduir al mínim l’extracció de sorres de les pedreres fa que l’impacte ambiental d’aquesta activitat es redueixi molt notablement.

Cal recordar que la reutilització de les aigües de les depuradores, és un altra aposta inequívoca d’economia circular o, permeteu-me, de sensatesa. Convé que tots plegats ho interioritzem. El planeta ho agrairà, les oportunitats laborals i de negoci també i, lògicament, les butxaques de tots plegats en sortiran beneficiades.

Deixa un comentari