210-060 70-347 MB2-704 2V0-621 9L0-012 9L0-012 P2080-088 500-051 642-427 640-461 1Z0-591 400-101 300-115 N10-006 70-243 9L0-422 70-486 2V0-621D 810-401 1Z0-051 70-331 1Z0-052 312-50v8 HP0-S41 350-080 70-488 070-346 EX300 70-483 352-001 200-125 640-916 210-260 200-310 OG0-093 70-414 70-417 070-462 C_TSCM52_66 1Z0-053 70-413 1Z0-804 1Z0-051 70-331 350-018 70-346 C_TFIN52_66 1Z0-803 070-461 70-462 DEV-501 70-487 640-692 1Z0-053
LA DADA
A l'àrea metropolitana, el 89% del consum d’aigua és per a ús domèstic

187 hm3 d’aigua potable subministrada a l’any*

L’equivalent a la capacitat de tot el pantà de Sau i Sant Ponç junts

Es prepara
pel consum humà

Un acurat procés de potabilització garanteix la màxima qualitat de l’aigua. Aquest es realitza a les estacions de tractament d'aigua potable (ETAP) com la de Sant Joan Despí, una de les més avançades d'Europa en tecnologia.

464.900 m3 capacitat total dels 99 dipòsits situats en zones elevades

Aproximadament l’equivalent a 186 piscines olímpiques

Llesta per guardar als dipòsits

L’aigua es distribueix a través de dos grans dipòsits: les instal·lacions de la Trinitat, on es rep l'aigua procedent del riu Ter, i les instal·lacions de la Fontsanta, a la qual s'aporten els cabals del riu Llobregat.

4.500 km de canonades controlades i monitoritzades 24h/365 dies a l’any

La distància entre Barcelona i Reykjavík en cotxe

Tot sota control

La distribució de l'aigua a les llars i indústries l’àrea metropolitana es fa des del Centre de Control Operatiu de Collblanc.

1 laboratori pioner al món que gestiona la qualitat de 203 hm3 d’aigua potable a l’any

Ja la podem fer servir

L’aigua que es dirigeix a les ciutats compleix tots els requisits sanitaris, (ISO 22000) –la mateixa que apliquen les principals marques d’alimentació en els seus processos de producció- i té assegurada la qualitat durant el camí fins a la darrera aixeta de les nostres llars.

303 km

de col·lectors d’aigües residuals

I ara cap a les clavegueres

L’aigua residual se'n va pel desguàs. La xarxa de clavegueram facilita la recollida de les aigües residuals (brutes) i de les pluvials per conduir-les fins a les estacions depuradores.

255 hm3 d’aigua depurada a l’any*

L’equivalent a la capacitat del pantà de Susqueda

La tornem a netejar…

En el procés de depuració, que es duu a terme en estacions com les del Besòs i la del Baix Llobregat, s’eliminen les impureses que ha anat acumulant l'aigua utilitzada. En total hi ha 7 estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR).

3 hm3

d’aigua regenerada a l’any

…Per reutilitzar-la

A l’Àrea Metropolitana de Barcelona
l’aigua depurada i regenerada
s’utilitza per netejar els carrers
i regar les plantes, fet que
implica un estalvi d’aigua potable important.
L’objectiu és incrementar l’ús d’aquestes aigües,
com ja s’està fent en altres indrets
amb dificultats hídriques
com pot ser California (USA).

4 emissaris submarins retornen l’aigua al medi natural

*Dades any 2015

I retornar-la al medi natural

L'aigua finalment torna al cicle natural: riu, mar o aqüífers en
condicions òptimes. Mitjançant canonades especials o emissaris
submarins situats a les depuradores del Besòs, de Gavà-Viladecans i Baix Llobregat.